Longma Luoyang Bearing Co.,Ltd.  
Contact Name:XingmeiZhuPhone: 0379-65216522,13703888536,18736312885Fax:0379-65216527
Address:Henan luoyang jiudulu38Zipcode:471000
Email:Website:http://www.lmc.cn
product:


Open type deep groove ball bearings
Open type deep groove ball bearings
Page 3 of 3
Pre 1 2 3 
DesignationOld DesignationNSKNTNFAGSKFSize(dxDxB)Weight
62482486248624862486248240x440x7251.8
63323326332633263326332160x340x6831.3
63403406340634063406340200x420x8059.2
60961966096  6096480X700X100 
Page 3 of 3
Pre 1 2 3